Thương hiệu của chúng tôi

Logo

Dưới đây là các mẫu logo chính thức của MOG. Có hai phiên bản để đảm bảo logo của chúng tôi luôn dễ nhìn trên các thiết kế khác nhau.

Logo

Đây là logo chính thức. Thiết kế này cần phải được sử dụng bất cứ khi nào có thể.

Logo âm bản

Phiên bản logo này với phần chữ màu trắng phù hợp với các thiết kế có nền màu tối.

Bản thu gọn

Đây là phiên bản logo MOG thu gọn chỉ bao gồm wordmark của công ty. Chỉ sử dụng phiên này khi không gian thiết kế bị giới hạn.

Logo chính vẫn luôn phải được ưu tiên sử dụng

Tuy nhiên, trong những trường hợp nhất định khi không gian chật hẹp, ví dụ như khi logo phải đặt trong một hình vuông hoặc hình tròn, thiết kế được phép sử dụng phiên bản logo thu gọn này.

Màu sắc

Chúng tôi sử dụng 3 nhóm màu chính

Web: #00386C

R: 0 G: 56 B: 158

C: 100 M: 60 Y: 0 K: 50

Pantone:

Web: #ED174C

R: 237 G: 23 B: 76

C: 0 M: 100 Y: 65 K: 0

Pantone:

Web: #F99D1C

R: 249 G: 157 B: 28

C: 0 M: 45 Y: 100 K: 0

Pantone: